Helytörténeti dokumentumaink

A helytörténeti állomány csak helyben használható. A dokumentumok helyben használatához nem szükséges beiratkozni.

Bibliográfia

(Helytörténeti dokumentumaink az elektronikus katalógusból nem kereshetőek!)

Témánként csoportosítva:

 1. Könyvtár saját kiadású dokumentumai, valamint az FKKK kiadványai.
 2. A város történetének alapvető dokumentumai.
 3. Szak-és évfolyam dolgozatok.
 4. Folyóiratok, cikkek.
 5. Egyházak.
 6. Fót birtokosai.
 7. Gyermekváros.
 8. Iskolák története.
 9. Műemlékek.
 10. Néprajz.
 11. Természet: Somlyó, Fóti-tó, Tőzeges, stb.
 12. Egyéb dokumentumok.
 13. Képeslapok, fényképek, térképek, stb. Fót történetéből, emlékhelyeiről, emlékművekről, emléktáblákról.

 

Saját kiadású dokumentumok

 • Fóti arcképcsarnok: Városunk jeles szülöttei, lakói, alkotói. Fót: Városi Könyvtár, Vörösmarty Kulturális Egyesület Könyvtári Tagozata, 2006. 235 p.
 • Fót kulturális élete az ezredfordulón. Fót: Fóti Könyvtár és Zeneiskola, 2001. 215 p.
 • Kezdő lépések: Fóti gyermekek versei, meséi. Kézirat. Fóti Könyvtár, 2002. 66 p.
 • Hűtlen idő: Költészet napja ’97. Kézirat. Fót: Fáy-Vörösmarty Társaság, Nagyközségi Könyvtár, Önkormányzati Zeneiskola, 1997. 108 p.

 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ kiadványai

 • Németh Kálmán: Fába vésett gondolatok. Fót: Fót Nagyközség Önkormányzatának Németh Kálmán Emlékbizottsága, [200] 48 p.
 • Fóti dal írta Vörösmarty Mihály 1842-ben. Ill. Kiss Eszter. Fót: s.n., [2007]. 21 p.

A város történetének alapvető dokumentumai

 • Monográfia a millennium évében: Fót. [Írta: Huszai Gábor]. Fót: Fót Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 2000. 126 p.
 • Rehák Ferenc: Fót története. Bp.: Greger-Delacroix, 2000. 281 p.
 • Jócsik Lajos: Fót: Egy község a főváros vonzásában: Szociográfia. Kézirat. 300 p.
 • Lovászi László: Kisalag 100 éves története. Dunakeszi: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala, 2000. 310 p.
 • Csáder Dezsőné: Fót története. Kézirat. Kb. 50 p.
 • Fót a XXI. sz. küszöbén. Bp.: Ceba Kiadó, 2002. 128 p.

Szak-és évfolyam dolgozatok

 • Barócsi Ibolya: Fót személynevei. Fót, 2006. 44 p. + mell. [28 p.]
 • Barócsi Ibolya: A Fóti Szemle című helytörténeti periodika története és repertóriuma. Fót, 2006. 54 p. + mell. XXVII. p.
 • Bihari Balázs: Tanulmány: Egyesületek a dualizmus és a király nélküli királyság időszakának Magyarországán és szűkebb pátriámban, Fóton 1867 és 1939 között. 23 p. + mell.: 11 p.
 • Cselőtei Jánosné: A fóti Nagyközségi Könyvtár története: Szakdolgozat. Bp., 2000. 53 p. + mell.: 21 p.
 • Gombainé Végi Tünde: Fót Város Önkormányzatának szerepe az általa fenntartott közművelődési intézmények működtetésében, és kapcsolata a helyi kulturális civil szervezetekkel. Fót, 2006. 49 p.
 • Hangyálné Praszna Éva: Fót lakosságának szabadidős tevékenységei a XIX. századtól napjainkig. Fót, 26 p.
 • Simon Eszter: A turizmus fejlesztése Fót életében. Bp., 2004. 60 p.
 • Simon Margit: A Fóti Vörösmarty Kulturális Egyesület története: Szakdolgozat. 2005. 24 p.
 • Szabó Lászlóné: Fót művelődéstörténete és intézményei a XX. században: Szakdolgozat. Fót, 2005. 72 p.
 • Szűcs Mária: Lakóhelyem története: Fót. Fót, 1988. 60 p.
 • Szűcs Mária: A fóti könyvtár szerepe a község kulturális életében. Szakmai dolgozat. Fót, 2001. 34p. + mell.: 26 p.
 • Urbán Jánosné: Helytörténeti kutatás: A szociális ellátórendszer alakulása Fóton az 1900-as évektől napjainkig: Szakdolgozat. Fót, 2006. 95 p.

Folyóiratok, cikkek

 • Fóti hírek. In.: Független Újság. [főszerk. Vadady Albert] 1937. jan.2 – 1937. dec. 23. 51 sz. melléklete. 51 p.
 • BársonyFót: Közéleti Polgári Magazin. 1999. nov. I. évf. 1. sz.. – 2003. karácsonyig. 25 szám + 3 ksz.. kb. 550 p.
 • Fót Café: Kávézzunk együtt. 2007. október. I. évf. 1. sz. – Folyamatos. Megjelenik havonta. 140 p.
 • Fótért: Fót város polgárainak lapja. 2003. dec. 15. I. évf. 1.sz. – 2006. szept. IV. évf. 7. sz. 27 sz. 300 p.
 • Fóti Hírmondó: Független közéleti és vállalkozói lap. 1991. február 15. I. évf. 1. sz. – 1995. V. évf. 3. sz.. 48 sz. 768 p.
 • Fóti Szemle: Fót város polgárainak és önkormányzatának lapja. 1996. március. III. évf. 1. sz. – folyamatos. Megjelenik havonta. 2600 p.
 • Fótinform: Fót nagyközség információs füzete. 1989. 1. sz. – 1990 . 8. sz..11 sz.. 113 p.
 • Fótsomlyói Figyelő: Környezetvédelmi és Hagyomnyőrző Egyesület belső folyóirata. 2003. december – 2005. 7. sz. 8 szám. 50 p.
 • Két Hét Fót: Régi és új fótiak lapja. 2004. október 7. I. évf. 1. sz. – 2004. nov. 18. I. évf. 4. .sz. + Mutatványszám. 84 p.

Megjegyzés: Az utána következő számok on-line formában jelentek meg.

 • Kisdiák: KISalagi DIÁKújság: A FÓt, 3. Sz. Ált. Iskola diáklapja. 2001. nyár – 2004. ápr. 4 sz. 38 p.
 • Mi Újság Fóton? Önkormányzati lap. 1990. november 1. sz. 8 p.
 • Pusztába Kiáltó: A fóti Római Katolikus Egyházközség időszakos kiadványa.1998. április 11. I. évf. 1. sz. – 2001. április. III. évf. 14. sz. 28 sz. 350 p.

Egyházak

 • 100 éves a Fóti Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán énekkara. Fót: Fóti Református Egyházközség, 1999. 62 p.
 • Balogh Ferenc: A fóti református egyház rövid története1887-től: Kézirat. Fót, 1928. 4 p.
 • [„A Fóti Református Egyházközség”]. Cím nélkül. [Fót]: Fóti Református Egyházközség Gondnoki Kara, 1996. 14 p.
 • A fóti római katolikus templom = The roman catholic church of Fót. Képes tájékoztató. Prospektus. 2 p., 24×42 cm.
 • Gilicza Pál: Az újjászületett fóti református gyülekezet. 10 p.
 • Holló Mihály beszéde: A fóthi templom fölszentelésekor. In.: Pázmány-füzetek: egyházi beszédek, homiliák… Pest: Beimel-Kozma ny., 1856. p. 602-612. – Fénymásolat formájában.
 • Zs.: A fóti Szeplőtelen Boldogasszony-templom. In.: Élet és Tudomány. 2004/29. p. 9-26.
 • Kaba Eszter: A fóti római katolikus templom: Pályázati dolgozat. 8 p.
 • Király László: A fóti Baptista gyülekezet krónikája: Szakdolgozat.1995. 57 p.
 • Rácz Attila: Sipos Pál református lelkész szerepe az 1848-49. évi szabadságharcban. 1998. 20 p.
 • Semper idem: Dr. Schaub Zoltán prépost, kanonok, Fót nyugalmazott plébánosa emlékére. Összeáll. Miklós Imréné. Bp.: 1993. 286 p.
 • Sípos Ferenc: A Vállaji Sípos család története. I-III. Debrecen, 1992-1994. 94 p. (Családtörténeti füzetek 1-3.)
 • Szabó Károly: „Emlékezet világát égetem”: A fóti ev. ref. egyház története. Kézirat., Fót, 1893. 11 p.
 • Végh Tamás: Sipos Pál életútja: Megemlékezés. 6 p.

Fót birtokosai

 • 200 éve született Újpest alapítója, gróf Károlyi István. Újpesti Helytörténeti Értesítő. IV. évf. 6. sz. 1997. nov. 28 p.
 • Buda Attila: Gróf Károlyi István élete. Úspest, 1997. 285 p.
 • Éble Gábor: A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével.. Bp.: Franklin-Társulat Nyomdája, 1913. 86 p.
 • Emlékezés gróf Károlyi Sándorra. Írta és rádióba mondotta Dömötör László Dr. a „Hangya” alelnöke. Bp.: Hungária Ny. R.T., 1940. 11 p.
 • Fekete Judit: A Károlyi család krónikájából. In.: Szalon: Műemlék, szépművészet, műipar. I. évf. 1. sz. 1997. p. 10.
 • A fóthi uradalom. In.: A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi László. Bp.: Franklin-Társulat Nyomdája, 1911. p. 66-96.
 • A hallgatag mágnás: Dokumentumok gróf Károlyi István életéhez./ összeáll., jegyzetekkel ellátta Buda Attila. Újpest: Újpest Önkormányzata, 2000. 515 p.
 • Kovalovszky Miklós, Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai. Bp.: Csáthy Ferenc RT Egyetemi Könyvkereskedés és Irod. Vállalat, 1942. 135 p.
 • Lebbenszky József: Fót, a magyar Ferney és gróf Fekete János: Kézirat. 7 p.
 • Lencsés Károlyné: A fóti Károlyiak nyomában: Kézirat. Fót, 2004. 6 p.
 • Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete János: 1741-1803. Bp.: Magyar Történelmi Társulat Kiadása, 1903. 248 p.
 • A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család és székhelyeik története. Debrecen, 2005. 285 p.
 • Novák Lajos: Emlékbeszéd …gróf Károlyi Sándor …gyászünnepélye alkalmával. [Bp.]: Stephaneum Nyomda RT, 1906. 13 p.
 • Novák Lajos: Emlékbeszéd …gróf Károlyi Sándorné szül. Göncz-Ruszkai Kornis Klára…gyászünnepélye alkalmával. [Bp.]: Stephaneum Nyomda RT, 1907. 13 p.
 • Szőke Ignác: „70 év emlékei”. Kézirat. Összeállította Tóth Tiborné Szőke Katalin. Bp.: 1977. 50 p.
 • Szűcs Mária: A nagykárolyi gróf Károlyi család. Fót, 2006. 5 p. – Előadás anyaga
 • Szűcs Mária: A Károlyi család híres nőtagjai. Fót, 2006. 5 p. – Előadás anyaga

Népjóléti tevékenység: bölcsöde, Suum Cuique telep

 • Urbán Jánosné: Helytörténeti kutatás Fóton 1945-ig.:Egy kiemelkedő szociális tevékenységet végzett neves emberről: gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska. [Fót], 2003. 8 p. + mell. [22 p.]
 • Báthory Nándorné, özv.: A fóthi példa: Fóth község népjóléti intézményei. (A Társadalmi Múzeum kiadványa. 1916. 31. sz.). Bp.: Posner és Fia, 1916. 16 p.
 • Egy falu, melyet az egész világ épít: Fót- Újfalu: A Suum Cuique Alap telepe. Bp., 1929. 95 p.
 • A Fóti Suum Cuique Házépítő Alap telepszabályzata: Kézirat. 6 p.
 • Független Újság. V. évf. 24. sz. 1922. június 4. p. 1-8. (Suum Cuique)
 • Suum Cuique.. BársonyFót: Közéleti Polgári Magazin. II. évf. 2000/4. különszám. 12 + [4] p.

Gyermekváros

 • Csáky László: Emlékeim. In.: Jubileumi évkönyv: Tízéves a Fóti Népművészeti Szakközép-és Szakiskola. Fót, [2003.] p. 18-20.
 • A Fóti Gyermekváros. Debrecen, [é.n.] 39 p.
 • Kovács Judit: Fótról jelentem. Bp., 1960. 127 + [16] p.
 • Nguyen Hong Nam: A szakadék szélén: Az állam gondozottja voltam. Bp., 1992. 129 + [28] p.

Folyóiratok

 • Előre Ifjúság!: a Gyermekváros ifjúsági szervezetinek lapja. Kézirat. I. évf. 1. sz. 1962. jan. 24 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 1. sz. 32 p.
 • Ifjúság: Ideiglenes összeállítás. 1963. nov. 34 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 2. sz. 1963. nov. 28 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 3. sz. 1963. dec. 18 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 1 (4.!) sz. 1964. jan. 21 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 2. (5.!) sz. 1964. febr. 22 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 3. (6!) sz. 1964. márc. 17 p.
 • Ifjúság: A Gyermekváros KISZ szervezetének és úttörő csapatainak lapja. III. évf. 4 (6.!) sz. 1964. ápr. 18 p.
 • Ma és Holnap: a Gyermekváros Pedagógiai Tanácsának lapja: Kézirat. I. évf. 2. sz. 1962. 32 p.
 • Ma és Holnap: a Gyermekváros Pedagógiai Tanácsának lapja: Kézirat. II. évf. 2. sz. 1963. 18 p.
 • Ma és Holnap: a Gyermekváros Pedagógiai Tanácsának lapja: Kézirat. II. évf. 3. sz. 1963. 20 p.
 • Ma és Holnap: a Gyermekváros Pedagógiai Tanácsának lapja: Kézirat. III. évf. 1. sz. 1964. 22 p.

Iskolák története

 • Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium. 23 p.
 • Garay János Általános és Szakiskola története. 6 p.
 • Jubileumi évkönyv: Tízéves a Fóti Népművészeti Szakközép-és Szakiskola. Fót, [2003]. 88 p. + mell.: 32 p.
 • Lipták János: A Garay János Általános és Szakiskola társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói: Szakdolgozat. Fót, 2001. 60 p.
 • Makovics Erika: Keresztény iskola – keresztény szokásrend: A hagyomány kialakulása a Fóti Ökumenikus Általános Iskolában. In.: Magyar egyháztörténeti vázlatok. 1997/3-4. p. 121-129.
 • Mizser Kálmánné: Az 1. sz. Általános Iskola története. 8 p. + mell: 5 p.
 • Nyúka Hajnalka: Közelharc egy fóti iskoláért: Három templom harangja zúg. Jászberény, 1994. 79 p. + mell: 28 p.

 

Műemlékek

 • Szakvélemény Fót műemlékeiről. (Törzsszám: 34-09-C112-1). 8 p. + mell.: 38 p.

Kastély és parkja:

 • Buda Attila, Ritoók Pál: A fóti Károlyi-kastély: Tudományos dokumentáció: Dokumentumgyűjtemény. Kézirat. Bp.: 2000. 61 p.+ mell.: 20 p.
 • A fóti Károlyi-kastély parkjának dendrológiai felmérése. Kézirat. 2005. 64 p.
 • Ritók Pál: Károlyi kastély és parkja. Kézirat. 23 + [28] p.

Templom:

 • Buda Attila: Fót és a Károlyiak. Pusztai László: kegyúri romantika: a fóti katolikus templom. In. : Szalon: Műemlék, szépművészet, műipar. II. évf. 6. sz. 1998. november-december. p. 4-17.
 • A fóti templom és a Károlyiak. In. A fóti templom és a romantika építészete. Bp.: [2007]. p. 137-230.
 • Károlyi István fóti temploma. Bp.: Zászlónk Stúdió, 1977. 76. p.
 • Thury Károly: A fóti templom. Bp., 1931. 61 p. + mell.: 15 p.

Néprajz

 • „A fóti örömrétes” Príma Konyha, 2001. április. p. 4-5.
 • Hujber Anna: Fóti népviselet: Szakdolgozat. 1995. 26 p.
 • Hujber Anna: Fóti szüret. In.: Guzsalyas. 1993. szeptember-október. V. évf. 9-10. sz. p. 6-8.
 • Károlyi saláta. Magyar Konyha. 2003. 7. sz. p. 25.
 • Pálinkásné Haskó Ágnes: Fóti lakodalmas. Bp., 2005. 184 p.
 • Sajben Anita: Népszokások, néphagyományok. Pályázati dolg. 1994. 34 p.
 • „Szülőföldem szép határa”: Pályázati anyag. 1993. 40 p.
 • „Ünnepek és hétköznapok ételei Fóton”: Pályázati anyag. 1996. 50 p.
 • Vachott Sándorné: Fóti szüret In.: Szalon: Műemlék, szépművészet, műipar. II. évf. 6. sz. 1998. november-december. p. 57-59.

 

Természet: Somlyó, Fóti-tó, Tőzeges, stb.

 • Apáthyné Tóth Mária: A Somlyó négy arca. In.: Természetbúvár Magazin 2000/1. sz. p. 20-23.
 • Bohus Zoltán, Nagy Péter: Séták a Somlyóban: Kézirat. 56 p. + 32 p.
 • Fekete Gábor, Kovács Margit: A fóti Somlyó vegetációja. In.: Botatnikai Közlemények 1982.. (69. kötet 1-2. füzet) p. 19-31.
 • Fekete Ilona: Fót nagyközség beépítettsége és utcahálózata: Kézirat. Gödöllő, 1995. 30 p.
 • Fekete Ilona: Lakóhelyem és környékének természetvédelmi és környezet-védelmi gondjai. Országos I. h. dolgozat. Fót, 1987. 6 + 10 p.
 • Fóti-Somlyó tanösvény. (szerk.) Gadó György Pál. (Tanösvények Budapest körül 3.) Bp.: WWF Magyarország, 2003. 16 p.
 • „A fóti Somlyó-hegy természetvédelmi terület” helytörténeti pályázati dolgozatok. 5, 5, 2, 6, 4 p.
 • Füzi Sándor: Mit láttam egy erdei kiránduláson? Séták a csomádi erdőben. Országos I. helyezett dolgozat. Fót, 1987-88. 9 p.
 • Lencsés Károlyné: Múzeumpedagógiai lehetőségek a környezeti nevelésben Fót városban és környékén.: Kézirat. Fót, 2006. 10 p.
 • Németh Ferenc: A fóti Somlyó. In.: Búvár. 1981. aug. XXXVI. évf. 8. sz. p. 342-344.
 • Neumayer Éva: A Fóti Somlyó-hegy kincsei. In.: Kertészet és Szőlészet 1995. aug. 31. 44. évf. 35. sz. p. 22-24.
 • Petyerák Viktor, Tóth Fekete Zoltán: Lakóhelyem és környékének természetvédelmi és környezetvédelmi gondjai – különös tekintettel a vízre. Országos III. helyezett dolgozat. Fót, 1988-89. 13 + 7 p.
 • Rákosiné Szűcs Ildikó: a Fóti- Somlyó: Kézirat. 8 p.
 • Tóthné Németi Etelka: Fót és környéke természeti értékei: Szakdolgozat. Fót, 2002. 104 p.
 • Vas Szilvia: A növénytermelés alakulása lakóhelyem környékén a múltban és a jelenben: Kézirat. A ”Magyarország mezőgazdasága diákszemmel” című 1984-es pályázat II. helyezett dolgozata. 6 p.
 • Vojnits András: Fóti boglárka. In.:Természet Búvár 1995/4. sz..p.24-25.

Egyéb dokumentumok

 • A Fóti Sport Egyesület története: Pektor József anyaga. 17 p.
 • A Fóti Vörösmarty Termelőszövetkezet krónikája 1949-1998-ig. Fót, 1998. 5 p.
 • Kiss István: Egy gyilkos ágyú sem dördült el. Fót, 1994. 1 p.
 • Kiss István: Fóti „56” emlékek. Fót, 1994. 2 p.
 • Papp Tibor: Kisalag története. 1993. 13 p.
 • Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből. Szerk. Czoma László, Dr. Bp., 1974. p. 39-58.

Életrajzok, életpályák:

 • Alberti Béla György: Emlékeim. Kézirat. 196 p.
 • Berda József anyag: cikkek, tanulmányok, stb. Gyűjtés Bicskei Éva: A zarándok angyal című dokumentumfilmjéhez. 150 p.
 • Györe Zoltán: Eddig ismeretlen kapcsolatok a Csokonai családban. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 2001/3-4. sz. 15 p.
 • Horváth Lajos: „Szerzette Kalma János”: Egy fóti parasztember kézirata. In.: Lobogó. 1978. szeptember 7. XX/36. sz. p. 24-25.
 • Kalmár Sándor: Egyszer volt gyermekkor. 95 p.
 • „Nótáskedvű volt az apám”: Cselényi József élete. [Bp.], 1998. 165. p.
 • Száky Sándor. Kiáll. katalógus. Bp.: 1977. 15 p.
 • Szűcs Mária: Emlékezzünk Dr. Csáder Dezsőné Ilonkára. Emléktábla avatásakor elhangzott beszéd. Fót, 2002. 2 p.

Németh Kálmán:

 • Könyv Németh Kálmánról. Szerk. Vámbéri Gusztáv. Rákospalota: Keresztény Múzeum, 1978. 127 p.
 • Németh Kálmán anyag: Kéziratok, cikkek, iratok, okiratok, stb. kb.250-300 p.
 • Szíj Rezső: Németh Kálmán, a fóti szobrász. In.: Dunakanyar Tájékoztató 1976. XII. évf. 1 (28.) sz. p. 32-36.

Muharay Elemér és a Fóti Faluszínpad:

 • Egy reketyéstanyai kis magyar álma válik valóra a szombati fóti faluszínpad-avatással. In.: A Mai Nap. XVI. évf. 267. sz. 1939. november 23. 1 p.
 • Faluszínpad. In.: Szabad Szó. 1939. dec.3. Negyvenedik évf. 49. sz.. 1 p.
 • Fehér Gyula: Színházi körút: Fóti Faluszínpad. In.: Nemzetőr: 1939. nov. 27. I. évf. 18. sz. 2 p.
 • Kulcsárné Jankovich Marianna: A Fóti Faluszínpad. Fót, 2004. 25 p. + mell. [9 p.]
 • Kiss Sándor, Vitányi Iván: A magyar progresszió szétválása és egysége a két világháború között. In.: Valóság. 1977. 1. sz. p. 11-14.
 • Nagy László: Muharay Elemér életútja. In.: Forrás. 1985. november. XVII. évf. 11. sz. 1 p.
 • Színház és zene: Faluszínpad. In.: Pesti Hírlap. 1939. nov. 26. 1 p.
 • Szűcs Mária: Muharay Elemér és a népi színjátszás. Muharay és Fót kapcsolata. Muharay Emlékülés, Jászberény, 2007. 6 p.
 • Tasi József: Nyolcvan éve született Muharay Elemér. . In.: Tiszatáj. 1981. október. 1 p.

Szépirodalom:

 • Béres János: Szabad hangok. Pest, 1848. In.: Riadj magyar!. Bp.: Magvető, 1983. p. 25-29.
 • Mesekönyv: Fáy András Általános Iskola IV/b. osztály tanulói által megfogalmazott meséiből. Rajzolta Nagy Alexandra. [Fót]: [Fáy András Általános Iskola], 2006. 30 p.
 • Kalma János: Geographiája. Kézirat. Fót, 1838-1871. 512 p. – Kézzel írott.
 • Vámházi Zoltán versei. 50 p.
 • Vörösmarty-album: A költő válogatott költeményei. Csongor és Tünde. Husz színes műmelléklettel és számos szövegképpel. Szerk. Lándor Tivadar. Bp.: Franklin Társulat, é.n. 119 p.

Képeslapok, fényképek, térképek stb.

 • Fényképek – Fótról, nevezetességekről, intézményekről, köztéri szobrokról, jelentősebb eseményekről, könyvtári rendezvényekről

 

 • Képeslapok:
  • Csemez Jolán: Fóti képeslap sorozat. 1925. 20 db
  • Fáy András képeslap sorozat. 8 + 2 db
  • Fóti képeslapok.

 

 • Meghívók, műsorfüzetek – Fóti Szüret meghívói, műsorfüzetei; önkormányzati, könyvtári meghívók

 

 • Térképek.