Arany János :
Arany János összes művei

A majdnem ezernégyszáz oldalas kötet Arany János verseit és műfordításainak egy részét tartalmazza, valamint olyan műveket, amelynek szerzősége feltételezett. A műfordítások között Shakespeare, Horatius és Goethe munkái is szerepelnek.

Arany irodalmi munkáin keresztül képet kaphatunk a szerző a gondolkodásmódjáról, életéről, családjához, barátaihoz való viszonyáról, a művészetéről.

Aranyt hazaszeretete a reformkori törekvések egy részének elfogadására sarkallta, ami együtt járt a nemesség egy részének életmódjának bírálásával. Aranyt, aki részt vett a 1848-49-es szabadságharcban, nagyon megviselte annak elvesztése, az azt követő megtorlás és a mind erőssebbé váló cenzúra.

Verseinek egyedi hangulata rávilágít arra, hogy mélyen érző, családszerető ember volt és jó barát.

Szívből ajánljuk kötetét a versszerető, csendes hangulatú embereknek.